Μεγεθύνσεις

Η Intercolor Digital έχει τη δυνατότητα να μεγεθύνει μια φωτογραφία 10x15cm μέχρι 76x400cm χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και στην πιστότητα.