Ρετούς Φωτογραφιών

Ψηφιακή επεξεργασία και ένωση φωτογραφιών.

Με τα εξελιγμένα προγράμματα που διαθέτει η Intercolor Digital μπορούν να αναβαθμίσουν τις φωτογραφίες ώστε το αποτέλεσμα του έργου ενός επαγγελματία να παρουσιαστεί τέλειο στον πελάτη.